Koalicja dla Zwierz±tKoalicja dla Zwierząt
   Kto zebrał najwięcej? Ustawa i podpisy - najczęstsze pytania 
Strona głównaDlaczego jest źleKoalicjanciNasze schroniskaPomysły LinkiKontakt

A k t u a l n o ś c i

Aktualne informacje o ustawie znajdziecie tutaj www.facebook.com/KoalicjaDlaZwierzat


Obywatelski projekt ustawy o zwierzętach

Koalicja dla Zwierząt, porozumienie kilkudziesięciu organizacji pro-zwierzęcych, od ponad dwóch lat przygotowywała projekt nowej ustawy o zwierzętach. Na początku lutego rozpoczęliśmy akcję tzw. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej - zbierania 100 tysięcy podpisów pod projektem nowej ustawy. 100 000 (realnych, nie internetowych) podpisów koniecznych jest do tego, żeby ustawą musiał zająć się Sejm.

28 lutego rozpoczynamy wymaganą procedurę rejestracji w Sejmie tzw. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zanosząc pierwszy tysiąc zebranych podpisów. Procedura ta będzie trwała od dwóch tygodni do miesiąca. Po zarejestrowaniu Komitetu będą jeszcze tylko trzy miesiące na zebranie reszty podpisów. Ile ich dotychczas dostaliśmy widać na górze.

Aktualnie w Sejmie grupa posłów przygotowuje też projekt nowelizacji ustawy o zwierzętach i chociaż niektóre jego rozwiązania nam się podobają a inne nie, to generalnie uważamy poselski projekt nowelizacji za niewystarczający dla skutecznego poprawienia losu zwierząt domowych i gospodarskich w Polsce. Nasz projekt jest o wiele szerszy i uważamy, że jest tak ważny, że zdecydowaliśmy się na trudną drogę zdobywania dla niego masowego społecznego poparcia. Potrzebujemy Waszej pomocy - pomocy wszystkich 100 000 miłośników zwierząt...

Najważniejsze nowe elementy w stosunku do ustawy obecnie obowiązującej:


 
Ogólnie chodzi o:
 • zmniejszenie ilości zwierząt bezdomnych
 • minimalizowanie cierpień zarówno zwierząt domowych jak i hodowlanych
 • skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ustawy
 1. Utworzenie - zgodnie z Europejską Konwencją Ochrony Zwierząt - instytucji Krajowego Inspektora ds Zwierząt i jego wojewódzkich przedstawicieli, których zadaniami będą m.in:
  1. nadzór nad miejscami opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
  2. nadzór nad hodowlami zwierząt domowych;
  3. nadzór nad innymi miejscami wykorzystywania zwierząt domowych i dzikich do celów zarobkowych.
  1.1 Uczynienie z Krajowego Inspektora ds Zwierząt osoby współodpowiedzialnej za realizację ustawy.

 2. Zwierzęta domowe i dzikie
  1. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi lub w zamknięciu;
  2. zakaz pośredniego zabijania kotów wolno żyjących przez uniemożliwianie im dostępu do pożywienia i schronienia;
  3. zakaz przycinania psom ogonów i uszu (kopiowania);
  4. zakaz utrzymywania zwierząt dzikich w cyrkach (nie obejmuje zwierząt już będących w cyrkach).

 3. Zwierzęta bezdomne, zapobieganie bezdomności zwierząt
  1. jednoznaczne stwierdzenie, że gminy są odpowiedzialne za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi a nie po prostu za wyłapywanie ich;
  2. obowiązek sporządzania gminnych programów walki z bezdomnością zwierząt;
  3. wprowadzenie schronisk wojewódzkich, prowadzonych przez samorządy, dla zwierząt okrutnie traktowanych, dla których nie ma miejsca w działających schroniskach. Kosztami opieki obciążani będą dotychczasowi właściciele;
  4. obowiązek odpowiedniego oznakowania psów: obowiązkowe adresatki oraz stopniowe wprowadzanie jednego powszechnego systemu identyfikacji (czipowanie);
  5. wprowadzenie oprócz schronisk jako miejsca opieki dla zwierząt bezdomnych również domów tymczasowych dla niewielkiej ilości zwierząt;
  6. wprowadzenie zasady, że prowadzić schronisk ani wyłapywać zwierząt bezdomnych nie mogą podmioty nastawione na zysk ani osoby skazane za przestępstwa przeciw zwierzętom;
  7. zamiast strzelania do bezdomnych psów w lasach - wyłapywanie.

 4. Ograniczenia w podaży zwierząt domowych, zmniejszające ilość zwierząt bezdomnych:
  1. uznanie hodowli zwierząt domowych za normalną, opodatkowaną działalność gospodarczą;
  2. zakaz handlu zwierzętami domowymi poza miejscami ich chowu (w tym na targowiskach); w sklepach zoologicznych dopuszczona sprzedaż niektórych zwierząt;
  3. zakaz rozmnażania pewnych ras psów i ich mieszańców;
  4. wprowadzenie obowiązku zdawania odpowiedniego egzaminu przez właścicieli pewnych ras psów i mieszańców ras; wprowadzenie ewidencji takich osób.

 5. Zwierzęta hodowlane:
  1. zakaz transportowania ryb żywych bez wody i innych czynności powodujących nadmierne cierpienia;
  2. zakaz chowu zwierząt futerkowych na futra (z okresem karencji);
  3. ograniczenia czasu trwania transportu zwierząt do 12 godzin;
  4. nakaz wprowadzenia przegród oddzielających zwierzęta zabijane od oczekujących na zabicie w ubojniach;
  5. ograniczenie uboju rytualnego poprzez zakaz wywozu i eksportu mięsa pochodzącego z tego uboju;
  6. jasny zakaz kastrowania świń bez znieczulenia.

 6. Karanie:
  1. znaczne zwiększenie kar finansowych (nawiązki i grzywny) orzekanych w sprawach znęcanie się nad zwierzętami, do kilkudziesięciu tysięcy złotych;
  2. zwiększenie do 3 lat kar pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami;
  3. wprowadzenie kary tymczasowego lub stałego zakazu posiadania zwierząt.

Linki do odpowiednich aktów prawnych
http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/nowaord/kon11.htm
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,1999,nr,79/poz,893,rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-ustalenia-wzoru-wykazu.html

Materiały do pobrania:
 1. pełny tekst ustawy
 2. najważniejsze elementy
  ustawy
 3. plakaty akcji

baner
Koalicja dla Zwierz±t          koalicja@koalicja.org.pl
generated by StatCounter